OBS
til par- og pensionistmedlemmer

På foreningens delegeretmødet den 27. og 28. oktober 2023 blev vedtægterne revideret. Ligeledes blev det besluttet at ændre typen af medlemskaber.

Alm. Parmedlemskab ophører

Muligheden for at melde sig ind som par ophører fra dags dato. Eksisterende parmedlemskaber fortsætter, med en kontingentforhøjelse på 100 kr. til 650 kr. fra næste kontingentopkrævning.

Pensionistmedlemskab og pensionist par-medlemskab ophører

Muligheden for at melde sig ind som pensionist eller som pensionist parmedlem ophører fra dags dato.

Eksisterende pensionister og pensionist par-medlemskaber fortsætter, med en kontingentforhøjelse på 100 kr. til 550 for pensionist par-medlemmer fra næste kontingentopkrævning.