Adgang til Fåborg Museum

Det er desværre ikke længere muligt at komme gratis ind på Fåborg Museum

Hvert år forhandler foreningen den rabatordning vi har med museerne. Fåborg Museum har besluttet at slutte samarbejdet med Danmarks Billedkunstlærere efter udgivelsen af museumslisten i Billedpædagogisk Tidsskrift. Listen  på hjemmesiden er opdateret.