UVMs faggruppe i Billedkunst og Danmarks Billedkunstlærer til møde med undervisningsministeren for at fortælle og argumentere for, at beholde billedkunst i 1.klasse. Mattias Tesfaye fik plakaten og var positiv i forhold til vores ønsker.
Nu er der åbent for høringssvar, dog meget tidligere end vi havde forestillet os. Vi vil her opfordre til at indgive høringssvar i forhold til at vi skal beholde Billedkunst i 1.klasse.
Danmarks Billedkunstlærere som forening indgiver også vores høringssvar, men alle har mulighed for at indgive høringssvar. Jo flere jo bedre.
Vores underskriftindsamling vil også indgå i vores høringssvar.
Her nedenfor kan I se hvor jeres høringssvar skal sendes til:
Børne- og Undervisningsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til begge udkast til lovforslag senest 28. juni kl. 12.00.
Høringssvar kan sendes til:
aarjk@uvm.dk og Rosa.Navarro.Hammer@uvm.dk med angivelse af ”Høringssvar – Lovforslag om folkeskolens kvalitetsprogram” i emnefeltet.
I linket her kan må gå ind og se hele lovforslaget.
Hvis man bruger søgefunktionen kan man finde alle de steder hvor billedkunst bliver nævnt. Det kan gøre det lettere at læse målrettet efter billedkunst.
I nedenstående link kan I læse, hvad vi som forening har gjort indtil nu og læse det brev, vi tidligere har sendt til medlemmerne af folkeskoleforligskredsen samt til Mattias Tesfaye.
Vi vil også være repræsenteret med fem personer fra henholdsvis Landstyrelsen og kredsbestyrelsen i København på Folkemødet. Det er nu det gælder.
Med venlig hilsen
Lykke Østrup Andersen
Landsforperson i Danmarks Billedkunstlærere