BILLEDPÆDAGOGISK TIDSSKRIFT

 

Billedpædagogisk Tidsskrift er foreningens stolthed. Tidsskriftet udgives fire gange om året i april, juni, oktober og december. Hvert blad har et tema, som skribenter belyser på forskellige  måder. Artiklerne kan være af teoretisk karakter fx  om forskning inden for temaet, gennemførte praksisforløb og fagdidaktiske problematikker. Skribenterne i bladet er oftest undervisere i billedkunst fra forskellige institutioner som  grundskolen, læreruddannelsen, universitetet og billedskolerne.

Bladet har jævnligt omtaler af fagrelevante bøger, og en gang om året bringes den opdaterede liste over de mange museer, der generøst giver foreningens medlemmer gratis adgang i forbindelse med forberedelse mm.

Redaktionen sætter pris på en god kontakt til læserne og modtager gerne forslag til artikler og fremtidige temanumre.

Dorte Carlsen Baggenæs

Redaktør på Billedpædagogisk Tidsskrift

 

 

Redaktionen

Redaktør

Dorte Carlsen Baggenæs

Kvædevej 7, 8920 Randers NV, tlf. 2984 5001

Mail: dorteb@post.tele.dk

 

Ulla Brun Fog

Chr. Mølstedsgade 19, 2791 Dragør, tlf. 3323 2585

Mail: ullabrunfog@gmail.com

 

Torben Blankholm

Østerbrogade 126, 3.th., 2100 København Ø, tlf. 4140 3547

Mail: torben.blankholm@gmail.com

 

Anette Ryttergaard Jespersen

Nedrevej 67, Albæk, 8930 Randers NØ, tlf. 5186 0926

Mail: anetteryttergaard@gmail.com

 

Anne Louise Bahn

Tårnhøjgård 29, 3500 Værløse, tlf. 2494 5747

Mail: anlb@kp.dk

 

Annoncer til bladet kontakt: 

Hanne Klinkby Østergård, tlf.  2281 9383
Mail: hanneklinkby@gmail.com

 

Produktion af bladet

Skagen Bogtrykkeri A/S,

I. P. Thomsens Vej 5, 9990 Skagen, tlf. 9845 1222

www.skagenbogtrykkeri.dk