FORENINGEN

Danmarks Billedkunstlærere er en landsdækkende forening, som arbejder på frivillig basis. Foreningen består af en landsstyrelse og 9 regionale kredse med hver sin kredsbestyrelse.

Foreningen har p.t. 1750 medlemmer, og foreningens formål er

  • at fremme forståelsen for værdien af børns æstetiske og billedsproglige udtryk
  • at fremme forståelsen for faget Billedkunsts betydning i og uden for folkeskolen
  • at arbejde for, at faget indtager en væsentlig stilling i uddannelsessystemet
  • at arbejde for, at faget udvikles
  • at formidle fagets indhold til foreningens medlemmer og bredere kredse
Kontakt os

Foreningens hensigt er at skaffe så gode vilkår som muligt for undervisningen i Billedkunst. Dette gælder både vedrørende undervisningslokaler til Billedkunst, timetal og efteruddannelse af billedkunstlærere. Derfor har Danmarks Billedkunstlæreres lokalkredse et tæt samarbejde til landets forskellige CFU afdelinger og Professionsafdelinger.

Dette sker også i det samarbejde vi har med Undervisningsministeriets læringskonsulent for Billedkunst, Danmarks Lærerforening, Samrådet for Billedkunst, Danmarks Radio, De praktisk-musiske faglige foreninger og de øvrige nordiske landes billedkunstlærerforeninger.

Dette sker ved at foreningen deltager i den aktuelle pædagogiske og faglige debat, arrangerer udstillinger, kurser og konferencer og udgiver Billedpædagogisk Tidsskrift, hvor fagets kerneområder og inspiration til billedkunstundervisningen hele tiden undersøges og udvikles.

På gensyn i foreningen

BLIV MEDLEM

Et amet delectus aut accusantium accusantium est facere autem ut amet voluptatibus sit eius ipsa non saepe quibusdam 33 tenetur quisquam.

Bliv medlem

Foreningens hensigt er at skaffe så gode vilkår som muligt for undervisningen i Billedkunst. Dette gælder både vedrørende undervisningslokaler til Billedkunst, timetal og efteruddannelse af billedkunstlærere. Derfor har Danmarks Billedkunstlæreres lokalkredse et tæt samarbejde til landets forskellige CFU afdelinger og Professionsafdelinger.

Dette sker også i det samarbejde vi har med Undervisningsministeriets læringskonsulent for Billedkunst, Danmarks Lærerforening, Samrådet for Billedkunst, Danmarks Radio, De praktisk-musiske faglige foreninger og de øvrige nordiske landes billedkunstlærerforeninger.

Dette sker ved at foreningen deltager i den aktuelle pædagogiske og faglige debat, arrangerer udstillinger, kurser og konferencer og udgiver Billedpædagogisk Tidsskrift, hvor fagets kerneområder og inspiration til billedkunstundervisningen hele tiden undersøges og udvikles.

På gensyn i foreningen