DBL’s FORMÅL

Danmarks Billedkunstlærere er en landsdækkende forening, som arbejder på frivillig basis.
Foreningen består af en landsstyrelse og 8 regionale kredse med hver sin kredsbestyrelse.

Foreningen har p.t. 2335 medlemmer, og foreningens formål er:

 

  • at fremme forståelsen for værdien af børns æstetiske og billedsproglige udtryk
  • at fremme forståelsen for faget Billedkunsts betydning i og uden for folkeskolen
  • at arbejde for, at faget indtager en væsentlig stilling i uddannelsessystemet
  • at arbejde for, at faget udvikles
  • at formidle fagets indhold til foreningens medlemmer og bredere kredse

 

Dette sker ved at foreningen deltager i den aktuelle pædagogiske og faglige debat, arrangerer udstillinger, kurser og konferencer og udgiver Billedpædagogisk Tidsskrift, hvor fagets kerneområder og inspiration til billedkunstundervisningen hele tiden undersøges og udvikles.
Dette sker igennem vores samarbejde med Undervisningsministeriets læringskonsulent for Billedkunst, UVMs faggruppe for Billedkunst, Danmarks Lærerforening, De praktisk-musiske faglige foreninger og de øvrige nordiske landes billedkunstlærerforeninger.
Foreningens hensigt er at arbejde for så gode vilkår som muligt for undervisningen i billedkunst. Dette gælder både undervisningslokaler til billedkunst, timetal og efteruddannelse af billedkunstlærere. Foreningen har ligeledes et tæt samarbejde med Læreruddannelsen og CFU.

Så har du billedkunst på skemaet, så får du brug for den inspiration og faglige sparring, du kan få ved at være medlem af Danmarks Billedkunstlærere.

 

På gensyn i foreningen
Lykke Østrup Andersen

Landsformand, Danmarks Billedkunstlærere