Nyt om kompetencecenteret
376
post-template-default,single,single-post,postid-376,single-format-standard,theme-bridge,bridge-core-3.0.1,woocommerce-no-js,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-theme-ver-29.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Nyt om kompetencecenteret

Kompetencecentret for Børn, Unge og Billedkunst skal styrke billedkunst for børn og unge

v/ Lykke Andersen, landsformand, Danmarks Billedkunstlærere Kompetencecentret for børn, unge og billedkunst har nu været en realitet siden årets begyndelse. I november 2013 bevilligede Statens Kunstråds Billedkunstudvalg 3,3 mill. til etableringen af dette center, som i 2014-17 skal indsamle og formidle eksisterende viden om billedkunstaktiviteter for børn og unge, og det skal arbejde for at skabe konkrete politiske forbedringer for billedkunstfaget overalt i uddannelserne. Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder blev udvalgt til at løfte opgaven med at etablere det nye kompetencecenter, i samarbejde med en lang række aktører på billedkunstområdet for at styrke feltet både fagligt og politisk.  Det er første gang alle aktører i billedkunstfeltet samles og taler med én stemme for at styrke billedkunstområdet for børn og unge. Kompetencecentret vil bl.a arbejde på at skabe politisk ændringer, der kan løfte billedkunstområdet op på niveau med andre kunstarters tilbud og undervisning for børn og unge. Målene er bl.a:
  • Opruste billedkunstfaget i hele uddannelsessystemet. De seneste 10-15 år er billedkunstfaget nedprioriteret i både folkeskole, gymnasiet og på læreruddannelsen. Faget skal have flere timer, højere status og efteruddannelse af underviserne.
  • Sikre billedskolernes eksistensgrundlag. Billedskolerne har i dag intet lovgrundlag og modtager 0 kr. i statstilskud. Modsat landets musikskoler: Alle kommuner har lovpligt til at oprette musikskoler, som desuden er forankret i Finansloven og i Musikloven.
  • Sikre billedkunstens talentudvikling. Billedkunstneriske Grundkursus (BGK) lever et usikkert liv på skiftende kommunale og private bidrag, mens Musikalsk Grundkursus (MGK) får årlige statstilskud på ca. 38 mio.kr.
Det nye kompetencecenter har nu etableret sig med en 12 personers styregruppe i spidsen, som består af repræsentanter fra hele billedkunstens fødekæde, lige fra billedskolerne over folkeskolens billedkunstlærere, til talentudviklingsuddannelserne og de professionelle kunstnere. Der har indtil nu været tre møder i styregruppen. Der er ligeledes nu ansat to koordinatorer/konsulenter som har til huse dels på kulturproduktionscentret Godsbanen i Aarhus, dels hos Billedkunsternes Forbund i København. Karen Marie Demuth tidligere formand for Børn, kunst og billeder har været ansat siden 1.januar og fra den 1. august er Signe Sindberg ansat som konsulent og koordinator i øst, og udgør, sammen med Karen Marie Demuth i vest, sekretariatet for Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst. Signe kommer fra et job som kulturkonsulent i Gentofte Kommune og bringer stor erfaring med kulturpolitk, med udvikling af kulturstrategier- og aftaler og med projektledelse på kulturområdet med ind i kompetencecenteret. Signe er cand. mag. i litteraturhistorie, æstetik og kultur fra Aarhus Universitet. To modelprojekter:    Billedskoler og folkeskoler – og Talentudvikling I efteråret sættes to nye indsatser i søen.  To modelprojekter, der sætter spot på gode samarbejder mellem Billedskoler og folkeskoler og på Talentudviklingsområdet. Undervisningsministeriet har støttet projektet om samarbejde mellem billedskoler og folkeskoler, hvilket blandt andet betyder, at der kan ansættes en projektkoordinator. I projektet undersøges og dokumenteres eksempler på gode samarbejds- og organiseringsformer, og et mål er at pege på gode modeller, idéer og koncepter for samarbejde på tværs mellem de to skoler. Et andet mål er at skabe en fælles forståelse og klæde både billedskoler og folkeskoler på til et givtigt og berigende samarbejde. Stærke kræfter fra Talentområdet på tværs i landet har sat sig sammen for i fællesskab at samle og udvikle talentarbejdet med børn og unge. Der sigtes blandt andet mod at skabe en større sammenhæng i hele fødekæden fra billedskoler over talentundervisning til akademi. En talentudviklingsdag i november samt en talenttræf og en talentkonference i foråret er allerede i støbeskeen, og målet et at indsamle, få og give inspiration til talentarbejdet fra og til de mange aktører på området – ikke mindst de unge talenter selv. Derudover har Danmarks Billedkunstlærere samarbejdet med Børn, kunst og billeder om deres Landskonference den 7.-9.nov. som et led i Kompetencecentrets handlingsplan.