Danmarks Billedkunstlærere | Kreds 11 – Østsjælland
1788
page-template-default,page,page-id-1788,page-parent,page-child,parent-pageid-69,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Kreds 11 – Østsjælland

Lidt Nyt fra Kreds 11.

Ref. fra Generalforsamlingen d. 26.9.2018

Vi mødtes kl.16.00 på Kunstmuseet Arken.

Først fik vi en rundvisning af den aktuelle udstilling med Vincent Van Gogh, herefter var der et dejligt traktement i caféen. Programmet sluttede med generalforsamlingen, som blev afholdt i erhvervslokalet.

 

Velkommen ved fmd. Jeanette Petersen

Formandens beretning: Jeanette Petersen gennemgik den skriftlige beretning.

Herunder Nyt fra Lands Styrelsen:

 

  • Konference Vild 15/11 9-16 i København

 

  • Springfrøprisen, sidste gang i år. Deadline for ansøgninger var d. 1.10.2018

 

  • Lovforslag til høring inden december, mere praksisfaglighed i folkeskolen indtil 9.klasse. Siden 2007 er målene vejledende, i juni kom fem pejlemærker, bl.a. øget didaktisk frihed til læreren fremfor detailstyring før. Der er mange veje til at nå frem til målet.

 

  • Mette Frederiksen har siden skolereformen talt for, at skolereformen ikke var fyldestgørende (Indhold, metoder osv., tage hensyn til behov og forudsætninger). Dannelsen skal mere i spil.

 

  • Skrivegruppen, læsevejledningen skal gennemlæses så folkeskolens formål træder tydeligere frem. Faghæfte skal laves ligesom i gamle dage, ny opsætning af emu.dk

 

  • I læseplanen skal der stå noget om fagets identitet. Førhen direkte ind i fag og videns mål, nu træder hele beskrivelsen af faget frem først.

 

  • Undervisnings eksempler mht. progression. Rammen brydes i forhold til den enkelte elev, dannelsen, det er ikke metode og mål i sig selv.

 

 

  • Nye bøger: ”Oplevelse, fordybelse og virkelyst, fire felts modellen” og ”Visualitet i undervisningen”.

 

  • Antal medlemmer næsten uændret i kreds 11, et medlem mere, så vi er nu 111 medlemmer.

 

  • Konference billedkunst 26-27/4 Odense: Det legende og eksperimenterende i fokus.Bl.a. foredrag v/Kjeld Fredens, Nadja Plesner og Mie Buhl, workshops, kulturindslag og kollegial hygge, Billedkunst – et prøvefag UVMs læseplan og UV-vejledning, Billedkunstens dag og farvel 13.00 SANDWICH TO GO. LS har på mødet d. 14.sep. besluttet, at de delegerede som den enkelte kreds er berettiget til at stille med, og som også ønsker at deltage i konferencen, skal betale 800 kr. (dobbeltværelse) og 1200 kr. (enkeltværelse) pr. delegeret, hvilket er differencen mellem konferenceprisen og prisen på et vanligt delegeretmøde. Vi opfordrer selvfølgelig til, at man så vidt mulig forsøger at få sin skole/uddannelsesinstitution til at betale for konferencen.

 

Aktiviteter i kreds 11 og årets katalog.

Kursuskalenderen kan ses her: https://www.danmarksbilledkunstlaerere.dk/kredsene/kreds-11/kursuskalender/

Årets Inspirationskatalog blev præsenteret. https://www.danmarksbilledkunstlaerere.dk/wp-content/uploads/2018/08/Inspirationskatalog-2018-1.pdf

Planen er fremadrettet at Kredsen udgiver et Inspirationskatalog årligt, til inspiration til de gode UV-forløb i billedkunst. Kataloget koster 30 kr. og kan bestilles hos formanden.

 

Billedkunstens dag d. 13.3.2019.

Vores overordene tema er ”Rejsen”.

Kreds 11 byder ind med ideen Pausefugle. Små charmerende fugle fanger de forbipasserendes opmærksomhed i øjenkrogen. Pausefuglene, som tager et hvil i den ellers travle hverdag.

Et stort fugletræf – Alle kan være med!

Derudover deltager nogle skoler ved S-togsnettet i et samarbejde med KØS om et transitprojekt allerede i år. Se KØS’ hjemmeside. Elevernes værker udstilles på KØS og sættes efterfølgende op på deres skole på Billedkunstens dag.

Følg med på vores web-side: https://www.danmarksbilledkunstlaerere.dk/kredsene/kreds-11/

 

Regnskab:

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Birgit Gerneke. Regnskabet blev godkendt.

 

Behandling af indkomne forslag:

Ingen forslag.

 

Valg af bestyrelse og suppleanter:

På valg var Helle Vestergaard og Hanne Bindslev Gregersen fra bestyrelsen, samt suppleant Ida Harsløf. Kasserer Birgit Gerneke og suppleant Ida ønskede at fratræde.

Karen Elisabeth Busk Nielsen overtager jobbet som kasserer.

Vi takker Birgit og Ida for jeres engagement, hjælp og evne til at inspirere.

Helle og Hanne blev genvalgt, derudover blev der valgt et nyt bestyrelsesmedlem Stine Hagbarth Damsbo.

På suppleantposten blev der nyvalgt Ditte Marie Lisbjerg.

Vi byder Stine og Ditte velkommen, og glæder os til samarbejdet.

 

Valg af revisor: Erik Christiansen blev genvalgt som revisor.

 

Evt. og tak for i dag.

Ole Reinhold Jensen fortalte lidt om Kredsens historie. Mange af medlemmerne på generalforsamlingen har været med siden Kredsen blev grundlagt i 1976. Og de glædede sig over, at der stadig er nye kræfter der ønsker at arbejde for billedkunstfaget.

 

Kredsbestyrelsen 2018 – 2019:

Formand Jeanette Petersen, Maglekæret 47f, 2680 Solrød Strand, tlf. 24 82 74 08,

mail: renoirjp@hotmail.com

 

Kasserer Karen Elisabeth Busk Nielsen, Ringebæk Søvej 6, 2660 Brøndby Strand,

mail: kabusken@gmail.com

 

Sekretær Hanne Bindslev Gregersen, Truelstrupvejen 3, 4130 Viby Sjælland, tlf. 46 19 30 06

mail: h@gregersen.mail.dk

 

Menigt medlem

Helle Vestergaard, Grydehøj 6, 4000 Roskilde, tlf. 31 33 10 28

mail: helle_vestergaard@hotmail.com

 

Stine Hagbarth Damsbo, Storkevej 16, 4040 Jyllinge, tlf. 30 11 34 16

mail: stinedamsbo@gmail.com

 

Suppl. Ditte Marie Lisbjerg ditte50@hotmail.com

 

Revisor: Erik Christiansen, Vestre Grænsevej 31, 2680 Solrød Str., tlf. 56 14 39 36,

mail: erik.b.christiansen@gmail.com

 

Referent Hanne Bindslev Gregersen

 

HUSK: Kreds 11 er kommet på Facebook.

Gruppen hedder: Danmarks billedkunstlærere Kreds 11

Hvis du ønsker en invitation, så kontakt fmd. Jeanette Petersen, på  Jeanettes mail

Gruppen er en lukket gruppe.

 

Med ønsket om et fortsat godt efterår.

Kreds 11

Henvendelse vedr. Kreds 11’s web-sider stilles til Hanne Bindslev Gregersen, på Hannes mail