Nyt fra kompetencecentret
2528
post-template-default,single,single-post,postid-2528,single-format-standard,theme-bridge,bridge-core-3.0.1,woocommerce-no-js,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-theme-ver-29.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Nyt fra kompetencecentret

Kompcenter Marken er mejet, og høet er høstet … Vi ser tilbage på en tid med et væld af aktiviteter i kompetencecentret og frem mod alt det, der skal ske i den kommende tid. Travlt har det været, dels med midtvejsevaluering, dels med sparring på landskonferencen ”Kunsten er en gave – del den ud”, og dels med diverse møder fra styregruppe, talentmøde og projektmøder til møder med advisory board, både et fællesmøde og møder med enkeltpersoner i boardet. Desuden har der været en del rådgivningsopgaver og skriveopgaver i form af artikler og interviews. Den 1. oktober vendte Signe Sindberg, KBUB’s konsulent i København, tilbage fra barsel til sit kontor på BKF. Det gør en stor forskel i arbejdet, at der nu er et par hænder, øjne og ører mere. I sekretariatet i Aarhus har der hen over sommeren været lokaleskift. Vi har nu et lidt større kontor til rådighed, hvor der også kan afholdes mindre møder. Det er også en lettelse i det daglige arbejde. Her får I nyt om nogle af kompetencecentrets aktiviteter.

Status på projektet ”Samarbejde mellem billedskoler og folkeskoler”

Modelprojektet om billedskole- og folkeskolesamarbejde i kølvandet på skolereformen har nu været i gang et års tid. Som en vigtig del af projektet er der foretaget en række interviews med såvel billedskole- som folkeskolefolk i foreløbig ti kommuner fordelt over hele landet. Interviewene bekræfter overordnet set det velkendte billede af, at den første tid efter skolereformen har været præget af forvirring, frustration og tøven, hvor alle har skullet lære at navigere i et nyt landskab. Det betyder dog ikke, at alt er gået i stå. Interviewene fortæller nemlig også, at der faktisk allerede er gang i mange gode samarbejder mellem skoler og billedskoler ude i kommunerne. Og at der er grøde, masser af ideer og, måske vigtigst af alt, stor vilje til samarbejde fra begge sider. Opildnede af dette dilemma var vi i september til møde i Undervisningsministeriet for at diskutere muligheden for at forlænge projektperioden, så flere nye samarbejder i regi af skolereformen kan indgå i undersøgelsen og være med til at kvalificere den. Resultatet af mødet blev, at projektperioden er blevet forlænget fra december 2015 til september 2016 – dog uden yderligere bevilling. Men det betyder, at der også bliver plads til erfaringer fra skoleåret 2015-16, så indsamlingen fortsætter lidt endnu. Næste fase i modelprojektet er at bearbejde de foreløbige resultater af undersøgelsen med henblik på at formidle forskellige samarbejdsformer og alle hånde erfaringer fra kommunerne over for en bredere kreds. Et inspirationshæfte forventes på gaden i marts 2016.  

Følgegruppemøde

I september var kompetencecentret også til seminar med de to følgegrupper for kunst og kultur i hhv. dagtilbud og skole, som er nedsat af Kulturstyrelsen. Her blev deltagerne opdateret på Kulturstyrelsens tre strategier for hhv. små børn, skolebørn og unge. Desuden blev den nye Børne- og ungekultur webindgang, der afløser Børnekulturportalen, præsenteret; den fungerer som en samlet indgang til indsatser om børn, unge, kunst og kultur under Kulturministeriet, Kulturstyrelsen og Statens Kunstfond: www.kulturstyrelsen.dk/boern_og_unge. Også en ny Facebookside, ”Børn, unge, kunst og kultur”, er blevet oprettet (erstatter ”Børnekulturens Netværk”). Resten af seminaret var helliget projektfremlæggelser og praksiseksempler samt gensidig orientering.  

Talentudvikling

I det kommende år inviterer vi igen unge talenter fra hele landet til talenttræf, denne gang på Godsbanen i Aarhus. Den 8. til 10. april 2016 mødes en masse unge fra billedkunstneriske talentskoler, og under overskriften ”Tegning” kommer talenterne i løbet af weekenden igennem workshops, udstillinger, masterclasses og tegnemarathon, ligesom de får besøg fra kunstakademi, arkitektskole og designskole. De får mulighed for at fordybe sig og blive inspirerede. Aarhus Billed- og Medieskole, Børnekulturhuset i Aarhus og Billedskolen i Horsens er tovholdere på træffet i samarbejde med Aarhus Billedkunstcenter og KBUB. De deltagende talentskoler bidrager alle med en af deres egne kunstnere som undervisere i workshops.  

Midtvejsevaluering

Kompetencecenteret har udarbejdet en midtvejsrapport, som blev drøftet på evalueringsmøde med Projektstøtteudvalget for Billedkunst. Der var ifølge udvalget ”ikke en finger at sætte på evalueringsrapporten”, og de var meget positive over for kompetencecentrets arbejde og de mange års arbejde i landsforeningen Børn, Kunst og Billeder, der er gået forud. Netværket herfra har givet et godt afsæt for at komme i gang med at samle hele fødekæden. Det var positivt at møde udvalget, der har et medejerskab til KBUB. Udvalget vil inden længe søsætte et formidlingsprojekt, som KBUB forventes at spille en rolle i. Der var også positiv tilbagemelding på forslag om et fællesseminar for hele billedkunstområdet for børn og unge. Huskunstnerudvalget har lavet en video for at oplyse om huskunstnerordningen. KBUB anbefaler, at den sendes til diverse organisationers hjemmeside (Danmarks Billedkunstlærere, BKB og KBUB), så den kommer tættere på brugerne (se www.kbub.dk).  

kulturmødeKulturmødet på Mors d. 20.-22. august

Den 20.-22. august var kompetencecentret til Kulturmødet på Mors. Blandt de store temaer på årets kulturmøde var bl.a. kunstens og kulturens betydning for samfundet, den geografiske spredning af kunst og kunststøtte – samt børns og unges møde med kunst og kultur, bl.a. i relation til skolereform og talentudvikling. Selvom kompetencecentret grundet organisatoriske problemer fra Kulturmødets side desværre ikke fik mulighed for at afholde den paneldebat om børn, unge og billedkunst, der oprindeligt var aftalt, var det alligevel givtigt for os at være til stede: Vi fik lejlighed til at møde mange af dem, der er parate til at kæmpe for kulturen i både bredden og højden, og mulighed for at netværke og indsamle inspiration og input til centrets videre arbejde. Læs mere på: http://www.kbub.dk/kompetencecentret-til-kulturmoede-paa-mors/  

Kulturstyrelsens Årsmøde

Den 8. oktober lagde kompetencecentret vejen forbi Hotel Nyborg Strand til Kulturstyrelsens Årsmøde – eller ”kulturens fætter-kusine-fest”, som det blev kaldt i velkomsten. De sjove fætre og kvikke kusiner udgjordes af 600 kulturfolk fra alle dele af sektoren, der alle var mødt op for at netværke og blive klogere på årets tema, ”Hvordan forandrer brugerne kulturinstitutionerne?”. Et tema, som måske ikke lå lige til højrebenet for kompetencecentret, men vi kom alligevel hjem med interessante ideer og gode input. Særligt eftermiddagens workshops bød på fine oplæg, blandt andet om begrebet media literacy (”mediedannelse”): det at kunne bruge og forstå medier og kritisk reflektere over deres betydning, hvilket i et stadig mere medialiseret samfund er en forudsætning for medborgerskab, for adgang til information, for deltagelse i den demokratiske debat og for at træffe kvalificerede valg. Leslie Ann Schmidt fortalte i forlængelse heraf om, hvordan de på Brandts arbejder med visual literacy: nemlig evnen til at kunne læse, fortolke og skabe mening gennem billeder. En evne, der har afgørende betydning i vores også stadig mere visuelt orienterede samfund. Også af den grund synes vi, det er så utroligt vigtigt, at børn møder og arbejder med billedkunst gennem hele deres opvækst. En anden workshop handlede om hvordan kulturinstitutioners eksperimenterende projekter uden for vante rammer kan forankres i institutionernes praksis og drift. To cases fra henholdsvis Københavns Musikteater (”Campingzones”) og Kunsten i Aalborg (”Kunsten to Go”) var udgangspunkt for en diskussion om brugerinddragelse, mobilitet og kunstinstitutioners møde med brugerne/publikum i andre rum, omgivelser og sammenhænge end på institutionerne, enten det nu er i boligområder, festivaler, skoler eller private hjem. I begge cases rejstes spørgsmålene om, hvor man går hen, når man går ud, hvad man kan lære af det, og hvad kan man tage med tilbage. I kompetencecentret gør vi os mange tanker om, hvordan børn og unge kan møde kunsten og kunstnerne i nye sammenhænge og i alle dele af landet. Derfor var det en stor inspiration at få konkrete eksempler på realiserede eksperimenterende projekter og få sat ord på, hvordan det kan føre til nye tænkemåder.  

Billedkunstens Dag – første bevilling til igangsættelse

Billedkunstens Dag falder i 2016 på den 16. marts, og vi er i gang med at søge midler. Vi har ansøgt BKF’s Ophavsretsfond og modtaget en bevilling på 40.000 kr. til igangsættelse. Vi afsøger flere fonde, så vi kan søsætte billedkunstdagen som treårigt projekt. Både Danmarks Billedkunstlærere og landsforeningen Børn, Kunst og Billeder er i gang med at samle gode eksempler på aktiviteter sammen. I samarbejde med KBUB udarbejder de to foreninger et inspirationskatalog med ideer til aktiviteter på dagen. Opslag om Billedkunstens Dag lægges på hjemmesiden. Der produceres en kort animationsfilm, der kan bruges i hele landet til Billedkunstens Dag. Desuden laves der, med inspiration fra Arkitekturens Dag, et logo, der kan bruges af alle, der har aktiviteter på dagen. Derved skabes en fælles synliggørelse. Kompetencecentret ønsker jer en god og glad november! Med venlig hilsen Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst www.kbub.dk