2022 – DALUM LANDBRUGSSKOLE

Årets delegeretmøde blev igen afholdt på Landbrugsskolen, med dejlig husmandskost. Henrik Marxen førte os igennem dagsordenen ifølge lovene. Fredag aften var afsat til fremvisning af kreds 5’s forslag om at lave film, de viste den første som omhandler collage, både analogt og digitalt.

Af vedtagne forslag kan nævnes: bevilling til kreds 5 til yderligere film, penge til en projektfond, som kan søges af kredsene og midler til at lave en mere up-to date hjemmeside.

2021 – DALUM LANDBRUGSSKOLE

Det var godt at være samlet fysisk igen. Mødet forløb ifølge dagsordenen.

Aftenens underholdning var 3D collage, hvor de delegerede hyggede sig med et glas vin og et (måske) nyt take på udtryksformen Collage.

2020 – VIRTUELT DELEGERETMØDE

Årets delegeretmøde var som resten af året meget mærkeligt. Der var virtuelt delegeretmøde, hvor det blev klart for enhver, hvad det betyder for en frivillig forening at ildsjælene mødes, griner, hygger og udveksler erfaringer. Mødet forløb via dagsorden og blandt andet blev det besluttet at flytte delegeretmødet tilbage til efteråret, da erfaringen fra året før viste at, de delegerede ikke fandt det optimalt at holde mødet efter de to konferencedage.

2019 – DALUM LANDBRUGSSKOLE

Årets delegeretmøde var helt specielt. Det var 1 1/2 år siden vi sås sidst, og vi var alle spændt på om den nye struktur ville blive en succes.
Delegeretmødet blev afholdt i umiddelbar forlængelse af konferencen, og da de fleste af de delegerede deltog i konferencen, var stemningen god og præget af, at vi havde været i hinandens gode selskab og havde fået talt med hinanden på kryds og tværs.

Vi blev desværre nød til at sige farvel til Ove, foreningens dirigent gennem 40 år, da han har valg pensionisttilværelsens glæder frem for vores muntre selskab!

Han fik en lille sang med på vejen, på melodien Yesterday: 

Ove stod
og så venligt på vor’s regnskabsrod
Det var dengang at vi fuldt forstod
at Ove sku’ tages godt imod

Tiden går
Du har styret os i fyrre år
der er ingen af os der forstår
at du er gået hen og går
når du bliver gammel
og får lidt hentehår
og du stavrer rundt med en stok
og tynde lår

så vil du
angre at du bare gik din vej
at du bare sa’farvel og hej
mens vi står her og savner dig
Mens vi står her og savner dig

2017- JØRGENSENS HOTEL, HORSENS

Årets delegeretmøde var spændende. Vi havde skype besøg af Mie Buhl, som skitserede en historik over faget og deltog i samtale om fagets fremtid. Derudover var der flere forslag til valg, bla. et forslag om omstrukturering af delegeretmødet. Det blev vedtaget, at delegeretmødet flyttes til april, og at der vil være en konference for billedkunstlærere hver andet år.

I fredag aftens arrangement var vi i trykke hænder. Lykke viste, hvordan man kan bruge gulvisoleringsmateriale til hurtige og spændende højtryk.

2016- JØRGENSENS HOTEL, HORSENS

Som de foregående år, blev foreningens delegeretmøde afholdt på Jørgensens Hotel i Horsens. Mødet startede fredag efter middagen med kredsberetningerne, som blev efterfulgt af en gåtur til Horsens Billedskole, hvor Jannik Broz fortalte om billedskolens arbejde og gav os alle et par tegneopgaver med benspænd. Dagen efter fulgte resten af dagsordenen.

2015 – JØRGENSENS HOTEL, HORSENS

Årets delegeretmøde blev afholdt d. 23. og 24. oktober på Jørgensens Hotel i Horsens. Vi var 25 delegerede til stede. Efter kredsberetningerne fik forsamlingen opgaven at lave forslag til et kommende idekatalog til Billedkunstens dag d. 16. marts 2016. Vi glæder os til at se idekataloget.

2014 – Jørgensens Hotel, Horsens

Jane Bodilsen fra DLF  fortalte om de udfordringer DLF står i nu.

Karen Marie Demuth fra Børn, Kunst og Billeder fortalte om baggrunden for etableringen af kompetencecentret.