LANDSSTYRELSEN

 

Landsformand
Lykke Andersen
Stjerneborg Allé 7, 2870 Dyssegård, tlf. 2272 8946

Mail: lykk22@hotmail.com

 

Næstformand
Susanne Skou Kristensen
Sdr. kirkevej 2, 6760 Ribe, tlf. 2045 2836

Mail: susanneskouk@gmail.com

 

Maria Kruse,
Grævlingestien 19b, 2880 Bagsværd, tlf. 2637 4567

Mail: mk@bagkost.dk

 

Vicky Kjær Søndergaard Sørensen
Jens Provsts Vej 84, 6933 Kibæk, tlf. 4116 0368
Mail: kjaersoendergaardsoerensen@gmail.com

 

Hanne Klinkby Østergård
Guldblommevej 12, st .tv., 8800 Viborg, tlf.:  2281 9383

Mail: hanneklinkby@gmail.com

 

Landskasserer
Teddy Andersen
Platanvej 8, 4200 Slagelse, tlf. 5190 0730

Mail: teddyandersen@mail.tele.dk

 

1. Suppleant og kassersuppleant
Søren Lau Rasmussen,
Frederikskaj 2c st. tv 2450 København SV

Mail: soerenlaurasmussen@gmail.com

 

2. Suppleant
Anna Støttrup
Godthåbsvej 103 A, 7400 Herning, tlf. 51 26 27 57

Mail: post@anna-stoettrup.dk

 

3. Suppleant
Ulla Brun Fog
Chr. Mølstedsgade 19, 2791 Dragør, tlf. 5056 7608

Mail: ullabrunfog@gmail.com