MEDLEMSKAB

 

Har du billedkunst på skemaet?

Så har du brug for en faglig forening, der arbejder for at udvikle faget billedkunst i skolen og på at give inspiration til fagets billedkunstlærere. Foreningens hensigt er at skaffe så gode vilkår som muligt for dig som underviser i faget billedkunst. Dette gælder både vedrørende undervisningslokaler til billedkunst, timetal, efteruddannelse samt skabe opmærksomhed om fagets vigtighed i hele skoleforløbet.
Danmarks Billedkunstlærere består af otte lokalkredse med hver deres kredsbestyrelse. De enkelte kredse arrangerer kurser og andre relevante billedkunstaktiviteter for kredsmedlemmerne.

 

Tilmelding

Du melder dig ind i foreningen på denne hjemmeside ved at klikke på det røde ikon ”Bliv medlem” oppe i højre hjørne.
Når du melder dig ind, bliver du automatisk medlem af den kreds, du bor i. Ønsker du at være medlem af en anden kreds skal du gøre opmærksom på det ved din indmeldelse. Når vi har registreret din betaling, modtager du i løbet af 2-3 uger dit medlemskort og du får adgang til Medlemsportalen, hvor du kan læse Billedpædagogisk Tidsskrift digitalt. Du vil modtage det førstkommende trykte blad efter din indmeldelse.

 

Medlemskortet

Medlemskortet giver gratis adgang eller adgang til halv pris til mange kunstmuseer i Danmark. Det giver dig mulighed for at forberede og inddrage kunstmuseernes billeder i din billedkunstundervisning.
Medlemskortet gælder et kalenderår. Dit nye medlemskort udsendes i december og er gældende fra 1.januar til 31.december.

Se vores museumliste

 

Kontingent og Betalingsservice

Ved indmeldelse betaler du kontingent for ét år. Når der er gået 12 måneder, modtager du kontingentopkrævning for de næste 12 måneder.

Vi ønsker og henstiller til, at betalingen tilmeldes Betalingsservice, så er du sikker på, at der bliver betalt til tiden, og du undgår ophør i leverancen af Billedpædagogisk Tidsskrift, og du vil altid have et gyldigt medlemskort.

 

Kursusaktiviteter

De enkelte lokale kredse udbyder to til seks kurser om året. Disse kurser er af forskellig varighed. I nogle kredse arrangeres en ugentlig kursusdag, i andre kredse arrangeres internatkurser. Det er kurser af høj kvalitet til meget rimelige priser.
Du kan se kursustilbud og aktiviteter i de forskellige kredse ved at klikke på kurser på hjemmesiden. Som medlem kan du deltage i alle kurserne i hele landet. Det er også på kursussiden, du kan se hvornår din kreds afholder generalforsamling.
De enkelte lokalkredse udsender i december med post deres kursusprogram og medlemsbrev, samt dit nye medlemskort.
Som medlem har du mulighed for at være medbestemmende om kursusudbud og indhold ved fx at deltage i din kreds´ generalforsamlinger.

 

Billedpædagogisk Tidsskrift

Foreningens medlemmer får fire gange om året tilsendt foreningens tidsskrift, Billedpædagogisk Tidsskrift. Tidsskriftet indeholder artikler om billedpædagogik, den nyeste forskning samt eksempler på undervisningsforløb. Bladet er af høj kvalitet og det er en stor glæde, at så mange velkvalificerede skribenter bidrager til at sikre denne kvalitet.
Så har du lyst til at være med til at udvikle faget, være med i foreningsarbejdet, har brug for inspiration, ønsker at være “på forkant” med udviklingen eller ønsker du at blive dygtigere til dit fag, så meld dig ind i Danmarks Billedkunstlærere.

Kontingent:

Studerende:                          200 kr.

Alm. medlemmer:              450 kr.

 

Velkommen i Danmarks Billedkunstlærere

 

Lykke Østrup Andersen

Landsformand