Gr.2. er et forum for Folkeskolens faglige foreninger under Danmarks Lærerforening (DLF). Et forum hvor fælles interesser drøftes og hvor DLF orienteres om forholdene inden for de forskellige fag i folkeskolen og hvor de faglige foreninger orienteres om sidste nyt fra DLF. Der er to årlige møder i Gr.2. Gr. 2 har ingen forhandlingsret, men har en samarbejdsaftale med DLF.