• Opruste billedkunstfaget i hele uddannelsessystemet. De seneste 10-15 år er billedkunstfaget nedprioriteret i både folkeskole, gymnasiet og på læreruddannelsen. Faget skal have flere timer, højere status og efteruddannelse af underviserne.
  • Sikre billedskolernes eksistensgrundlag. Billedskolerne har i dag intet lovgrundlag og modtager 0 kr. i statstilskud. Modsat landets musikskoler: Alle kommuner har lovpligt til at oprette musikskoler, som desuden er forankret i Finansloven og i Musikloven.
  • Sikre billedkunstens talentudvikling. Billedkunstneriske Grundkursus (BGK) lever et usikkert liv på skiftende kommunale og private bidrag, mens Musikalsk Grundkursus (MGK) får årlige statstilskud på ca. 38 mio.kr.