Nordisk Samråd er et samarbejdsorgan for de faglige foreninger for faget billedkunst i de nordiske lande. Samrådet består af repræsentanter fra Island, Færøerne, Norge, Danmark, Sverige og Finland. Nordisk Samråds opgave er at holde sig orienteret om billedpædagogiske forhold i Norden samt at inspirere og stille forslag til nordiske tiltag. Ved Nordisk Samrådsmøde i juni 2012 blev Færøerne optaget i Nordisk Samråd.

Vedtægter for Nordisk Samråd

Nordisk Samråd er et samarbejdsorgan, hvis medlemmer repræsenterer følgende pædagogisk-faglige organisationer:

Danmark: Danmarks Billedkunstlærere

Finland :   Kuvateideopettajat ry / Bildkonstlärarna rf. 

Island:     Félag Ìslenskra Myndlistarkennara

Norge:    Kunst og Design i skolen                 

Sverige:  Lärarförbundets Ämnesråd för Bild och Media   

Færøerne: Føroya Myndlistalærarafelag

Hvert land kan  repræsenteres af 2 medlemmer i Nordisk Samråd

Nordisk Samråds opgave er: 

  • at holde sig orienteret om billedpædagogiske forhold i de nordiske lande
  • at udveksle informationerne i Samrådet
  • at informere organisationerne, der repræsenteres
  • at inspirere og stille forslag til nordiske tiltag

           Dette søges ved

  • at afholde møder i Samrådet på skift mellem landene
  • at informere kontinuerligt mellem landsrepræsentanterne
  • at informere repræsentanterne skriftligt før møderne

Nordisk Samråd kan selvstændigt påtage sig at udgive fælles materialer og arrangere udstillinger, kurser eller lignende, der vedrører fagområdet.

Opgavefordeling

Det land, der afholder sommermødet fungerer som formandskab (leder/ordförande) til at repræsentere Nordisk Samråd udadtil indtil næste sommermøde. Samrådets forretningsorden, handlingsplaner og formandskabets opgaver og kompetencer fastlægges år for år,

Beslutninger

Afgørelserne i Nordisk Samråd sker principielt in consensus. Der skrives mødereferat og beslutningsprotokol. Protokollen underskrives ved mødets afslutning af samtlige deltagere og kopieres til mødedeltagerne. Protokollen opbevares hos formanden og overgives ved vintermødet til kommende formandsskab.

Økonomi

Landsrepræsentanternes udgifter til rejse, ophold og forplejning i forbindelse med møderne afholdes af organisationerne, de repræsenterer. 

Revideret og godkendt af Nordisk Samråd på junimødet i Island 2012

 

DK :Danmarks Billedkunstlærere : https://www.danmarksbilledkunstlaerere.dk/ –  Webredaktør: Susanne Skou Kristensen, susanneskouk@gmail.dk

Sverige: Lärarförbundet Ämnesrådet Bild: Hjemmeside http://www.lararnasnyheter.se/uttryck,

Island: FÌMK Felag Ìslenskra Myndlistarkennara:  http://www.ki.is/fimk 

Finland: Kuvateideopettajat ry / Bildkonstlärarna rf.http://www.kuvataideopettajaliitto.fi

Norge: Kunst og Design i skolen:  http://www.kunstogdesign.no – Webredaktør: Kristin Aasgaard, kontor@kunstogdesign.no

Foreningsadresser:

 Finland:

Kuvataideopettajat ry/ Bildkonstlärarna rf., Koskelantie 38, 00610 Helsinki, Finland

Tlf. 045-2609535 (Mon-Thu 10.00-15.00), e-mail: office@kuvataideopettajat.fi

Virksomhedsleder: Erja Vayrynen, tlf. 045-2609535,  e-mail: erja.vayrynen@kuvataideopettajat.fi

Formand (ordförande, styreleder): Hannele Parviala, tlf.: 040-7243982, e-mail: hannele.parviala@helsinki.fi

Island:

FÌMK Félag islenska myndlistarkennara ( Foreningen af islandske billedkunstlærere)   Laufásvegur 81 , 101  Reykjavik ,  Island  

Formand (ordförande, styreleder): Ingibjörg Sveinsdóttir, imbasveins@gmail.com

Norge:

 Kunst og Design i skolen, Postboks 4703 Sofienberg, 0506 Oslo, tlf. +47 2414 1190, e-mail: kontor@kunstogdesign.no.

Daglig leder:  Lennart Johansson,  tlf: +47 2414 1190, e-mail: lennart@kunstogdesign.no 

Formand (ordförande, styreleder):   Eivind Moe, harald.e.moe@uit.no

Sverige:

 Lärarförbundet  Ämnesrådet i Bild och Media  Box 12229    10226     Stockholm   Sverige

Formand (ordförande, styreleder): Wiola  Sirland, Norrbys, Othem, 62030  Slite,  Sverige , Tlf./fax  +46 498 22 60 58,  e-mail: wiola.sirland@tjelvar.org  

Danmark:

Danmarks Billedkunstlærere, Stjerneborg Allé 7, 2870  Dyssegår, tlf + 45 70 23 23 50,  e-mail : landsformanden@danmarksbilledkunstlaerere.dk

Landsformand: Lykke Andersene-mail : landsformanden@danmarksbilledkunstlaerere.dk

Færøerne:

Føroya Myndlistalærarafelag, Heygsgerði 11, FO-100 Tórshavn, Føroyar, tlf. +298 29 94 14, e-mail: paulina.poulsen@skulin.fo

Formand: Paulina Poulsen, e-mail: paulina.poulsen@skulin.fo