Billedpædagogisk Tidsskrift, foreningens tidsskrif, indeholder artikler om billedpædagogik, den nyeste forskning samt bringer eksempler på undervisningforløb. Bladet er af høj kvalitet og det er en stor glæde, at så mange velkvalificerede skribenter bidrager til at sikre denne kvalitet.

Tidsskriftet udkommer 4 gange årligt og udsendes til medlemmer og abonnenter i marts, juni, oktober og december. Det er muligt for alle interesserede at abonnere på tidsskriftet.

Modtager du ikke Billedpædagogisk Tidsskrift, kan det skyldes flere forhold:

  1. Du har glemt at betale dit medlemskontingent til foreningen
  2. Du har glemt at betale dit abonnement
  3. Du er medlem af foreningen, men har glemt at meddele adresseforandring eller navneforandring til administrationen. Kontakt administrationen.
  4. Post Danmark kan ikke finde dig og sender bladene retur til Administrationen, som heller ikke kan finde dig. Kontakt administrationen.
  5. Du har kun meldt flytning eller navneforandring til Post Danmark, som ikkevideresender bladet. Kontakt Administrationen.Al henvendelse vedr. abonnement og levering af Billedpædagogisk Tidsskrift bedes rettet til: Administrationen, Danmarks Billedkunstlærere, att. Teddy Andersen, Platanvej 8, 4200 Slagelse, tlf. 58 58 10 19  e – post:  teddyandersen@mail.tele.dk

Abonnement :  Abonnementspris: 400 kr. + moms (incl. porto) :

Løssalg :
Henvendelse rettes til: Anna Støttrup, Godthåbsvej 103A, 7400 Herning,
e-mail: post@anna-stoettrup.dk