UDGIVELSER I 2015:

OECD rapport: Education Policy Outlook 2015 – MAKING REFORMS HAPPEN

UDGIVELSER I 2014

UDGIVELSER I 2013

Kortlægning af nordisk forskning om kultur og kreativitet i skolen, kan hentes her– udgivet af kulturministeriet.

Rapporten er resultatet af et indsamlings-?, analyse-? og skrivearbejde, som er foregået i perioden 1. februar 2012 – 30. juni 2013. Med Børnekulturens Netværk/Kulturstyrelsen som opdragsgiver er der i perioden indsamlet forskningsmateriale vedrørende kultur og kreativitet i skolen på Færøerne og Island og i Finland, Sverige, Norge og Danmark. Det indsamlede materiale er systematiseret og bearbejdet med henblik på at kunne præsenteres på en nordisk konference om Den Kulturelle Skolesekken i Bergen, marts 2013, samt efterfølgende i en webbaseret publikation

UDGIVELSER I 2012:

Evalueringen af forsøg med praktiske/musiske fag
Se evaluering af prøver i valgfaget billedkunst

KORTLÆGNING AF DE PRAKTISKE/MUSISKE FAGS STATUS OG VILKÅR I FOLKESKOLEN

UDGIVELSER I 2011

Praktisk- musiske fag i uddannelsessystemerne i Norden – Rapport udgivet af Nordisk ministerråd februar 2011.

Børn/Unge og Billedkunst – November 2011
Kortlægning af situationen vedrørende billedkunst for, med og af børn og unge, bestilt af Børnekulturens Netværk. Baggrunden for kortlægningen er et ønske fra Statens Kunstråd og Børnekulturens Netværk om at få et aktuelt overblik over tilbud og muligheder for børn/unge på billedkunstområdet og en vurdering af disse.

UDGIVET: 2009

Arts and Cultural Education at School in Europe. En europæisk undersøgelse af bl.a. billedkunstfaget i en række lande udgivet af EURYDICE (European  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). Der oplyses om vurdering, andelen af uddannede undervisere, inddragelsen af kunstnere mm.

UDGIVELSER I 2010

Seoul d. 25. -28. Maj 2010 The Seoul AgendaGoals for the Development of Arts Education. Dagsordenen er et resultat af UNESCOs 2. Verdenskongres om kunstundervisning afholdt I Seoul d. 25. -28. Maj 2010. Konferencen samlede mere end 650 embedsmænd og eksperter i kunstuddannelser fra 95 lande.  Danmark har tiltrådt denne dagsorden, men lever ikke op til den.

Agendaen er en videreudvikling af UNESCO’s Road Map for Arts Education (se nedenfor)

UDGIVELSER I 2006

Lisbon, 6-9 March 2006 UNESCO’s road map for arts education – The World Conference on Arts Education: Building Creative Capacities for the

April 2006 Anne Bamfords anbefalinger i rapporten: The Ildsjæl in the classroom

Dansk sammenfatning: Ildsjaelen i klasseværelset Bamford/Ovourtrup