Åbent brev til Christine Antorini og Børne-og uddannelsesudvalget i anledning af bortfald af tilskud til faglige forening ( vedtaget på Delegeretmødet d. 27. oktober 2012) Tænk ud af boksen Af Mik Aidt, journalist – Artikel fra Billedpædagogisk Tidsskrift 2009 nr.3 – En samtale mellem Charlotte Dyremose, Uddannelsesordfører for Det konservative Folkeparti og medlemmer af Danmarks Billedkunstlæreres Landsstyrelse Ulla Englich, Heine Sand Kristensen og Alice Carlslund (opsat 29.10.09) Forslag i Folketinget – Om styrkelse af børns kreative kompetencer Af Mik Aidt, journalist – Artikel fra Billedpædagogisk Tidsskrift 2009 nr. 2 (opsat 19.8.09)