I november 2013 bevilgede Statens Kunstråds Billedkunstudvalg 3,3 mio. til oprettelse af Kompetencecenter for Børn, Unge og Billedkunst. Det nye kompetencecenter skal favne bredt inden for billedkunstfaget, og en af centerets opgaver bliver at indsamle og formidle eksisterende viden om billedkunstaktiviteter for børn og unge. Derudover skal der også arbejdes for at skabe konkrete politiske forbedringer for billedkunstfaget overalt i uddannelserne. Med etableringen af kompetencecentret er der nu skabt mulighed for en samlet indsats for billedkunstfaget. En fælles stemme med forhåbentlig større vægt og gennemslagskraft. I nedenstående links og blad nr. 1 og 3 2014 står der mere om Kompetencecentrets arbejde.

Ansøgning – børn, unge og billedkunst

www.kbub.dk